I. Általános szabályok

A wellazine.hu weboldalon található minden szerzői jogi védelmet élvező mű (fénykép, írás, rovatok címe, adatbázisok, valamint a wellazine.hu domain név) az Invicom Bt. szellemi tulajdonát képezi, illetve azok felhasználására vonatkozóan az Invicom Bt. a szerzőktől érvényes engedéllyel rendelkezik.

A Wellazine.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek kizárólag az Invicom Bt. előzetes írásbeli engedélyével és megfelelő mértékű jogdíj megfizetése ellenében használhatók fel.

Az Invicom Bt. előzetes írásbeli engedélye nélkül tilos a weboldal bármely részét kivágni, lemásolni és a nyilvánossághoz bármely módon közvetíteni illetve a weboldal felépítését, szerkezetét utánozni.

II. Szabad felhasználás

A szabad felhasználás körében a felhasználás díjtalan és ahhoz az Invicom Bt. engedélye nem szükséges. A Wellazine.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művek az alábbi esetekben használhatók fel szabadon:

  • Az Invicom Bt. a cikkek és egyéb írások idézését legfeljebb az eredeti mű 20%-át meg nem haladó mértékig, a forrás és a szerző valamint az eredeti cím feltüntetésével engedélyezi.
  • Természetes személy magáncélra a Wellazine.hu weboldalon található szerzői jogi védelmet élvező művekről másolatot készíthet (nyomtatás, mentés), ha az jövedelemszerzés vagy jövedelemfokozás célját közvetve sem szolgálja.
  • A weboldalon található cikkekre mutató hiperhivatkozás más weboldalon szabadon elhelyezhető.

III. A szerzői jog megsértésének következményei

Jogainak megsértése esetén az Invicom Bt. a jogsértővel szemben – az eset körülményeihez képest – polgári jogi igényeket támaszthat illetve a jogsértő ellen büntetőfeljelentést tehet.

Invicom Bt. jogainak megsértése esetén a polgári jogi felelősség szabályai szerint kártérítést követelhet.

Amennyiben az Invicom Bt. fent részletezett szerzői jogait az Interneten sértik meg, az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény alapján jogosult a tárhely-szolgáltatót felhívni a jogellenes tartalom azonnali eltávolítására.

IV. Egyéb rendelkezések

A jelen szabályzatban nem szabályozott kérdések tekintetében a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény rendelkezései az irányadók.

Felhasználók a www.wellazine.hu weboldalra történő belépéssel a fenti feltételeket elfogadják.